Производство на Силициев
диоксид и Tечни силикати

Нашите продукти

За нас

„Минералкомерс“ АД  е собственик на  един от най-старите  заводи,произвеждащи аморфен силициев диоксид в Европа  и все-още единствен на Балканския полуостров.  Производството на SiO2  стартира през  далечната 1989г като цех в един от най-големите химически заводи в Югоизточна Европа – АТЗ „Агробиохим“ . В периода на приватизация  цеха сменя няколкократно своите собственици и име, а от 2005 г е познат с настоящото си име „Минералкомерс“. Дейността е съсредоточена в производство  и реализация на пазара на  утаен аморфен силициев диоксид  със запазена търговска марка „Амосил“ и натриев  силикат разтвор, по-известен като водно стъкло.  Производството   е високо технологично и автоматизирано. В производствения процес на  SiO2 са ангажирани само 3 човека на смяна при производствен капацитет вариращ между 5 и 10 тона на денонощие. Максимално производство на натриево водно стъкло варира между 24 и 45 тона на денонощие.   По предварителна заявка е възможно  производство и на калиево водно стъкло. 

„Минералкомерс“ АД  е  един от най-старите  заводи, произвеждащи аморфен силициев диоксид в Европа и все-още единствен на Балканския полуостров. Фирмата стартира своята дейност през далечната 1989 година като цех в един от най-големите химически заводи в Югоизточна Европа – АТЗ „Агробиохим“. В периода на приватизация цехът сменя неколкократно своите собственици и име, а от 2005 година е познат с настоящото си име „Минералкомерс“. Дейността е съсредоточена в производство и реализация на пазара на утаен аморфен силициев диоксид със запазена търговска марка „Амосил“ и натриев силикат разтвор, по-известен като водно стъкло. Производството е високотехнологично и автоматизирано. При наличие на интерес е възможно производство и на калиев силикат разтвор.

Сертификати

Галерия

Свържете
се с нас

Адрес

6000 Стара Загора
ул.Новозагорско шосе № 1
площадка „Агробиохим“
землището на с. Хрищени

GSM

 

+359 884 340048
+359 884 353310
+359 888 615667
+359 42 95 0096

E-mail

Изпратете ни съобщение