Свържете
се с нас

Адрес

6000 Стара Загора
ул.Новозагорско шосе № 1
площадка „Агробиохим“
землището на с. Хрищени

GSM

 

+359 884 340048
+359 884 353310
+359 888 615667
+359 42 95 0096

E-mail