Амфорен силициев
диоксид

АМОСИЛ 135 е  утаечен аморфен силициев диоксид, със специфична повърхност и определена големина на частиците, 

което създава възможност за достигане на висока степен на якост при разкъсване, твърдост и износоустойчивост,

Основното му приложение е в каучуковата промишленост, като средна или силно подсилваща субстанция. Други типични приложения са: покрития, колани, маркучи, материали за запечатване и уплътняване, текстилни и промишлени каучукови изделия,пластмаси.


Техническа спецификация:

Външен вид бял прах
Силициев двуокис на сухо вещество min. 93%
Влага при 105°C 5.5±1.5%
Специфична повърхност 135±20 m2/g
pH на 5% суспензия 6.2±0.8
Насипнo тегло min.200 g/l
Загуби при накаляване (1000°C) 4±1%


Опаковка:

В двупластови книжни вентилни порьозни торби с маса нето 20 кг±0.2 кг, палетизирани в стреч фолио или свободно

натоварени.


Транспорт:

Транспортира се във всякакъв вид транспортни средства без специални изисквания.АМОСИЛ 170 е активен силициев диоксид, със специфична повърхност и определена големина на частиците.

Той е силна подсилваща субстанция за каучук и нечерна пластмаса. Други типични приложения са: подметки за  обувки,

подови настилки, кабели, колани, маркучи,уплътнения включително и киселиноустойчиви технически каучукови изделия.


Техническа спецификация:

Външен вид бял прах
Силициев двуокис на сухо вещество min. 93%
Влага при 105°C 5.5±1.5%
Специфична повърхност 170±20 m2/g
pH на 5% суспензия 6.2±0.8
Насипнo тегло min.170 g/l
Загуби при накаляване (1000°C) 4±1%

Опаковка:

В двупластови книжни вентилни порьозни торби с маса нето 20кг±0.2kg, палетизирани в стреч фолио или свободно

натоварени.


Транспорт:

Транспортира се във всякакъв вид транспортни средства без специални изисквания.АМОСИЛ 220 е активен силициев диоксид, със специфична повърхност и определена големина на частиците. Използва се като носител, субстанция против слепване, при производството на фуражни премикси, агрохимикали, хранително-вкусовата и в козметиката като абразив и сгъстител в пасти за зъби,кремове,пудри. Амосил 220 е утаечен аморфен силициев диоксид от полиращо-сгъстяващ тип с висока степен на чистота, агрегация в микрометричния обхват, с коефициент на пречупване благоприятен за получаване на полупрозрачна зъбна паста. Бифункционален – освен добрата абразивност притежава и добра сгъстяваща способност.В хранително-вкусовата промишленост е известен като хранителна добавка под номер Е551 и се използва основно като антислепващ и влагоабсорбиращ агент . В регистъра на фуражните добавки На ЕС е регистриран като Е551 а – свързващи,антислепващи агенти и коагуланти. В промишлеността се използва в производство на лепила,смазочни материали, бои.

Техническа спецификация:


Външен вид бял прах
Белота спрямо еталон от мaгнезиев окис min. 93%
Силициев двуокис на сухо вещество min. 96%
Влага при 105°С 5.5±1.5%
Загуби при накаляване (1000°С) max.7%
Специфична повърхност min. 220 m2/g
Воден обем на пори min. 2.1 sm3/g
рН на 5% суспензия 6.2±0.8
Насипнo тегло 130-220 g/l
Остатък върху сито с големина на отвора 0.05 мм max. 1.5%
Маслена абсорбция с ленено масло 5±0.2 g/g
Коефициент на пречупване (при 25°С) 1.44 – 1.47

Опаковка:

В двупластови книжни вентилни порьозни торби с маса нето 15 или 20 кг±0.2 кг, палетизирани в стреч фолио или свободно натоварени.


Транспорт:

Транспортира се във всякакъв вид транспортни средства без специални изисквания