Раствор калијум-силиката (калијумово водено стакло)

Израђује се само на основу претходног захтева и са параметрима које је одредио купац