Течен натриев силикат (натриево водно стъкло)

Течен натриев силикат (натриево водно стъкло)

Натриев силикат разтвор се произвежда  чрез  разтапяне на твърд силикат в автоклави. Дели се на два основни вида :
   –    алкални силикати със съотношение SiO2 : Na2О от 1.6 -:- 2;
   –    неутрални силикати със съотношение SiO2 : Na2О от 2 -:- 3.5.
Алкалните силикати притежават висока, но преходна алкалност не повреждат текстилните влакна, чудесни отрицателни  катализатори на корозията, поради което са основни компоненти на голяма част от перилните препарати и препарати за обезмасляване и премахване на налепи от метални и машинни части.
Неутралните силикати се употребяват като суровина за получаване на утаен силициев диоксид, метални силикати и огнеупорни вещества. Силикатите с отношение три или повече са отлични свързващи вещества за лепене на хартия и картон. Употребяват се още за получаване на водоустойчив бетон, за приготвяне на киселиноустойчиви замазки и огнеупорни материали.

Техническа спецификация:

  МАРКА „А“ МАРКА „В“                                   МАРКА „С“
Външен вид опалесцентен разтвор опалесцентен                            опалесцентен           разтвор                                       разтвор
Плътност при 20°C 1.35 -:- 1.39  kg/l 1.40 -:- 1.52 kg/l                          1,40 -:- 1,52 kg/l
Модул SiO2/Na2O 3.0 -:- 3.5 2.2 -:- 2.5                                      1,90 -:- 2,10
Съдържание на SiO2 25 – 32 % 23 –  33 %                                     23 – 30 %
Съдържание на Na2O 8 – 14 % 10 – 15 %                                       12 – 16 %


Опаковка:

Наливно – автоцистерни, палетни бидони до 1000 л. и  разфасовки на дребно по желание на клиента при взимане от наш завод.

Транспорт:

Транспортира се във всякакъв вид транспортни средства без специални изисквания