Течен натриев силикат (натриево водно стъкло)

Течен натриев силикат (натриево водно стъкло)

Натриев силикат разтвор се произвежда  чрез  разтапяне на твърд силикат в автоклави. Дели се на два основни вида :
   –    алкални силикати със съотношение SiO2 : Na2О от 1.6 -:- 2;
   –    неутрални силикати със съотношение SiO2 : Na2О от 2 -:- 3.5.
Алкалните силикати притежават висока, но преходна алкалност не повреждат текстилните влакна, чудесни отрицателни  катализатори на корозията, поради което са основни компоненти на голяма част от перилните препарати и препарати за обезмасляване и премахване на налепи от метални и машинни части.
Неутралните силикати се употребяват като суровина за получаване на утаен силициев диоксид, метални силикати и   огнеупорни     вещества. Силикатите с отношение три или повече са отлични свързващи вещества за лепене на хартия и картон. Употребяват се  още за получаване на водоустойчив бетон, за приготвяне на киселиноустойчиви замазки и огнеупорни материали.

Техническа спецификация:

 

МАРКА „А“

МАРКА „В“                                   МАРКА „С“

Външен вид

опалесцентен разтвор

опалесцентен                            опалесцентен           разтвор                                       разтвор

Плътност при 20°C

1.35 -:- 1.39  kg/l

1.40 -:- 1.52 kg/l                          1,40 -:- 1,52 kg/l

Модул SiO2/Na2O

3.0 -:- 3.5

2.2 -:- 2.5                                      1,90 -:- 2,10

Съдържание на SiO2

25 – 32 %

23 –  33 %                                     23 – 30 %

Съдържание на Na2O

8 – 14 %

10 – 15 %                                       12 – 16 %

 

Опаковка:

Наливно – автоцистерни, палетни бидони до 1000 л. и  разфасовки на дребно по желание на клиента при взимане от наш завод.

Транспорт:

Транспортира се във всякакъв вид транспортни средства без специални изисквания