Bulgarian Language English Language German Language Serbian Language Croatian Language Macedonian Language Turkish Language  
galerija

 

Mineralkomers :: Galerija

više

Tehnologija

 

Tehnologija

Kratak opis proizvodnje:

AMOSIL radionica je osnovana 1989. Poduzeće je uvjek bilo monopolni snabdjevač Amosila 170 i Amosila 220.
Tehnološka oprema u radionici "bijela čađ” je uglavnom iz Italije, Njemačke, Francuske i Bugarske.
Tehnologija u ovoj radionici je unapređivana nekoliko puta zbog niza tehnoloških i strukturalnih nedostataka pronađenih u procesu instalacije i korištenja tehnologije.

Proizvodni proces uključuje nekoliko faza:

Prva faza - Prvi korak je otapanje natrijevog kristalnog stakla u autoklavama na određenom temperaturnom tlaku. Dobijeni rastvor se filtrira.

Druga faza - druga faza je sedimentacija silicijevog dioksida. Obavlja se u stupcu za sintezu.
Ključne sirovine su: rastvor vodnog stakla, kemijski pročišćena voda, ugljikov dioksid.
Dobijena nepročišćena suspenzija se obrađuje u vakumiranim bubanj filtrima gdje je cilj da se izluči Na2CO3 I oksidiše do željenog Ph.

Posljednja faza - Završni korak je isušivanje pročišćene suspenzije, proces koji se obavlja u instalacijama pogodne za sušenje i raspršivanje, u vakumu i na visokoj temperaturi.

Tehnologija u radionici se unapređuje u skladu sa savremenim potrebama.