Bulgarian Language English Language German Language Serbian Language Croatian Language Macedonian Language Turkish Language  
Галерија

 

Минералкомерс :: Галериja

повеќе

TEЧНО ВОДНО СТАКЛО - Натриум силикатен раствор

 

Течно водно стакло, користи се во црна и обоена металургија, високи печки, леење, градежништвото и други. Може да се транспортира во танкери,  палетни барели до 1 тон, и  парчиња на мало, по желба на клиентот.

/ Натриум силикатен раствор /

Опис:

Произведен  со автоклавирање.

- Алкални силикати со однос SiO2: Na20 од 1,6 -: - 2;

- Неутрални силикати со однос SiO2: Na20 2 -: - 3.5.

Алкалните силикати имаат висока, но минлива алкалност и не штетат на текстилните  влакна, се одлични негативни катализатори на корозија, затоа  се и главни компоненти на голем дел од детергентите и средства за дегресиране и отстранување на дамки од метални и машински делови.

Неутрални  силикати се користат како суровина за добив на седиментен силициум диоксид, метални силикати и огноотпорни материи.

Силикати со однос три или повеќе  се одлични сврзни материи за сврзување на  хартија и картон. Исто така се користат за да се добие водонепропустлив бетон и за подготовка на малтер и бетон отпорни на киселина.

 

Технички спецификации:

MARK A MARK B
Изглед опалесцентан опалесцентан
Густина на 20° C
1.35 -:- 1.39 1.48 -:- 1.52
Модул  SiO2/Na2O
3.0 -:- 3.5 2.2 -:- 2.4
Содржина на SiO2
25 – 32% 23 - 33%
Na2O содржина
8 - 14% 8 - 15%

 

ПАКУВАЊЕ:
Слободно – во танкери, палетни барели до 1 тон, и  парчиња на мало, по желба на клиентот.

Превоз:
Пренесува се во секаков вид транспортни средства.