Bulgarian Language English Language German Language Serbian Language Croatian Language Macedonian Language Turkish Language  
Галерија

 

Минералкомерс :: Галериja

повеќе

АМОСИЛ 135 - активен силициум двооксид

 

Амосил 135 е активен  силициум двооксид, со специфична површина и големина на честички.
Негова  главна примена е во каучуковата индустрија, како просечна или повеќе засилувачна супстанца.  Други типични примени вклучуваат: материјали за премажуване, колани, црева, материјали за запечатуване и зајакнуване, текстилна и индустриска каучукова стока.

Опис:
Амос ил 135 е седиментен аморфен силициум диоксид, со суптилна големина на честички и лесна дисперзија, што создава можност  да се постигне висок степен на сила во распуштање на честички, цврстина и издржливост, се користи како бели полнач за подобрување на природни и синтетички каучукови производи.

Технички спецификации:

Изглед Бел прав
Силицијум двооксид на сува материја
90% min.
Влага на 105° C 
5.5±1.5%
Специфична површина 135±20 m2/g
pH на 5% суспензија
6.2±0.8
Грамажа 200 g/cm3
Загуба на палење (800°C) 4±1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАКУВАЊЕ:
Во  трипластови  воздушни хартиени кеси со нето тежина 20 килограми ± 0,2 kg спаковани во термофлексибилна  фолија или слободно натоварени.

Превоз:
Пренесува се во секаков вид транспортни средства.