Bulgarian Language English Language German Language Serbian Language Croatian Language Macedonian Language Turkish Language  
Галерија

 

Минералкомерс :: Галериja

повеќе

Производство

 

Главниот производ на фабрика е аморфен силициум диоксид за трговска марка на АМОСИЛ.

АМОСИЛ 135 е активен силициум двооксид, со специфична површина и големина на честички.
Негова  главна примена е во каучуковата индустрија, како просечна или повеќе засилувачна супстанца.  Други типични примени вклучуваат: материјали за премажуване, колани, црева, материјали за запечатуване и зајакнуване, текстилна и индустриска каучукова стока.

АМОСИЛ 170 е активен силициум диоксид, со специфична површина и големина на честички. Тоа е моќна супстанца  за зајакнување на каучук нецрна пластика. Други типични примени се: чевли,подови облоги,кабли, ремени,црева, вклучувајќи и различни технички производи от каучук.

АМОСИЛ 220 е активен силициум двооксид, со специфична површина и големина на честички.
Се користи како носител, супстанца против слепување, при производство на антибиотици, во козметика и прехранбената индустрија и како абразив и кондензатор за пасти за заби.

ТЕЧНО ВОДНО СТАКЛО - Течно водно стакло, користи се во црна и обоена металургија, високи печки, леење, градежништвото и други. Може да се транспортира во танкери,  палетни барели до 1 тон, и  парчиња на мало, по желба на клиентот.