Bulgarian Language English Language German Language Serbian Language Croatian Language Macedonian Language Turkish Language  
galerija

 

Mineralkomers :: Galerija

više

TEKUĆE VODNO STAKLO - Rastvor natrijevog silikata

 

Tekuće vodno staklo, koristi se u crnoj metalurgiji, visokim pećima, ljevaonicama, građevinskim objektima i dr. Može da se otprema u tankerima, rezervoarima do 1 ton i malim pakovanjima, po želji kupaca.

/ Rastvor natrijevog silikata /

Opis:
Proizvodi se autoklaviranjem.
- Odnos alkalijskih silikata SiO2: Na20 od 1,6 -: - 2;
- Odnos neutralnih silikata SiO2: Na20 2 -: - 3.5.
Alkalijski silikati su visoke, ali prolazne lužnatosti i ne oštećuju tekstilna vlakna, odlični negativni katalizatori korozije, dakle, osnovna su sastavnica većine deterdženata i preparata za degresiju i uklanjanje mrlja od strojnih i metalnih dijelova.
Neutralni silikati se koriste kao sirovina za dobijanje taložnog silicijevog dioksida, metalnih silikata i vatrostalnih tvari.
Silikati s odnosom tri ili više su odlična vezivna sredstva za lijepljenje papira i kartona. Također se koristi za dobivanje vodootpornog betona i za pripremu betona i maltera otpornih na kiselinu.

Tehničke specifikacije:

MARK "A" MARK "В"
Izgled opalescentan opalescentan
Gustoća na 20°C 1.35 -:- 1.39 1.48 -:- 1.52
Mjera SiO2/Na2O 3.0 -:- 3.5 2.2 -:- 2.4
SiO2 sadržaj 25 – 32% 23 - 33%
Na2O sadržaj 8 - 14% 8 - 15%

 

Pakiranje:
Neupakovano - tankeri, rezervoari do 1 ton, pakovanja na malo, po želji kupaca.

Prijevoz:
Otprema se u svim vrstama prijevoznih sredstava