Bulgarian Language English Language German Language Serbian Language Croatian Language Macedonian Language Turkish Language  
Галерија

 

Минералкомерс :: Галериja

повеќе

HACCP & ISO Certificates

HACCP
ISO 9001:2008
Certificate HACCP - English Certificate ISO 9001:2008 - English
GMP+
GMP+
Минералкомерс :: единствениот производител на аморфен силициум диоксид на Балканот
АМОСИЛ 135
АМОСИЛ 170
АМОСИЛ 220
ТЕЧНО ВОДНО СТАКЛО

 

АМОСИЛ 135

 

АМОСИЛ 170

 

АМОСИЛ 220

 

ТЕЧНО ВОДНО СТАКЛО

АМОСИЛ 135 е активен  силициум двооксид, со специфична површина и големина на честички.
Негова  главна примена е во каучуковата индустрија, како просечна или повеќе засилувачна супстанца.  Други типични примени вклучуваат: материјали за премажуване, колани, црева, материјали за запечатуване и зајакнуване, текстилна и индустриска каучукова стока.

АМОСИЛ 170 е активен  силициум диоксид, со специфична површина и големина на честички.
Тоа е моќна супстанца  за зајакнување на каучук нецрна пластика. Други типични примени се: чевли,подови облоги,кабли, ремени,црева, вклучувајќи и различни технички производи от каучук.

АМОСИЛ 220 е активен  силициум двооксид, со специфична површина и големина на честички.
Се користи како носител, супстанца против слепување, при производство на антибиотици, во козметика и прехранбената индустрија и како абразив и кондензатор за пасти за заби.

ТЕЧНО ВОДНО СТАКЛО, Течно водно стакло, користи се во црна и обоена металургија, високи печки, леење, градежништвото и други. Може да се транспортира во танкери,  палетни барели до 1 тон, и  парчиња на мало, по желба на клиентот.

 

повеќе

повеќе

повеќе

повеќе

 


Технологија

 

Амосил  работилница е основана во 1989 година. Претпријатие е монополни снабдувач на Амосил 170 Амосил 220. Технолошката опрема во работилницата "Бели саѓи“ е претежно од Италија, Германија, Франција и Бугарија.

Технологијата во оваа работилница е подобрувана неколко пати због голем број на технолошки и структурни недостатоци  во процес на инсталирање и употреба на технологијата.

повеќе