Bulgarian Language English Language German Language Serbian Language Croatian Language Macedonian Language Turkish Language  
Галерия

 

Mineralcommerce Gallery

повече

Избор на изпълнител

"Минералкомерс" АД - бенефициент по Договор за БФП по ОП "РЧР"
ESF-2303-09-12005 обявява процедура за избор на изпълнител Публична покана с предмет  "Извършване на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност".

изтегли документите

 

Дата на публикуване: 13.12.2013г.

ПРОЕКТ

„Минералкомерс“ АД стартира реализирането на Договор № ESF-2303-09-12005  „Подобряване условията на труд в Минералкомерс АД”, схема BG051РО001-2.3.03 „Безопасен Труд“ по ОП "РЧР".

изтегли презентацията

HACCP и ISO сертификати

HACCP
Български
ISO 9001:2008
Български
Сертификат HACCP Сертификат ISO 9001:2008 - Български
HACCP
English
ISO 9001:2008
English
Certificate HACCP - English Certificate ISO 9001:2008 - English
GMP+
English
GMP+

Подобряване на условията

Проект - Подобряване на уловията на труд в Минералкомерс АД Проект - Подобряване на уловията на труд в Минералкомерс АД
Минералкомерс - натриево водно стъкло, натриев силикат разтвор
АМОСИЛ 135
АМОСИЛ 170
АМОСИЛ 220
ТЕЧНО ВОДНО СТЪКЛО

 

АМОСИЛ 135

 

АМОСИЛ 170

 

АМОСИЛ 220

 

ТЕЧНО ВОДНО СТЪКЛО

Амосил 135 е активен силициев двуокис, със специфична повърхност и определена големина на частиците. Основното му приложение е в каучукувата промишленост, като средна или силноподсилваща субстанция. Други типични приложения са: покрития, колани, маркучи, материали за запечатване и уплътняване, текстилни и промишлени каучукови стоки.

Амосил 170 е активен силициев двуокис, със специфична повърхност и определена големина на частиците. Той е силна подсилваща субстанция за каучук и нечерна пластмаса. Други типични приложения са: обувки, подови настилки, кабели, колани, маркучи, включително и различни технически каучукови изделия.

Амосил 220 е активен силициев двуокис, със специфична повърхност и определена големина на частиците. Използва се като носител, субстанция против слепване, при производството на антибиотици, в козметиката и хранително-вкусовата промишленост и като абразив и сгъстител за пасти за зъби.

Течно водно стъкло, с приложение в черната и цветна металургия, доменни пещи, леярство, строителство и др. Може да бъде транспортирано в цистерни, палетни бидони до 1 тон. и разфасовки на дребно, по желание на клиента.

 

повече

повече

повече

повече

 

Технология на производство

Технологичното оборудване в цех бели сажди е предимно от Италия, Германия и България.

Технологията в този цех е усъвършенствана неколкократно поради редица технологични и конструктивни неудобства, открити в процеса на монтаж и експлоатация на технологията.

Цех АМОСИЛ е единствен производител на аморфен силициев двуокис на територията на Република България и в региона на Балкански полуостров. Предприятието е било монополен доставчик на АМОСИЛ 170 и АМОСИЛ 220.

повече

 

 

Политика по качеството

 

Политиката по качеството на фирма „Минералкомерс” АД е неделима част от цялостната политика и стратегия на фирмата. Тя е основана на анализа на потребностите на пазара, сигурност на продукта, проследимост на партидите, очакванията и желанията на клиентите, степента на удовлетвореност и необходимите ресурси и подобрения за успешното реализиране на визията и стратегията на фирмата.

повече